Oferta katalogowa Firmy Autmex. Wszystkie pokazane ceny są cenami netto.

REGULAMIN SERWISU AUTMEX

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba korzystająca z Serwisu Autmex.
2. Regulamin – Regulamin serwisu oraz sposób składania zapytań ofertowych lub/i zamówień przez Klientów
3. Katalog internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://katalog.autmex.eu, za pośrednictwem którego Klient może zapoznawać się z oferowanymi towarami oraz złożyć zapytanie.
4. Towary – produkty prezentowane w Katalogu internetowym.
5. Zapytanie ofertowe – zapytanie od Klienta, zmierzające bezpośrednio do otrzymania oferty handlowej, określającej w szczególności rodzaj, typ, rozmiar, parametry, i liczbę towaru.
6. Biuletyn informacyjny – to wiadomość wysyłana pocztą elektroniczna nie częściej niż co dwa tygodnie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z katalogu internetowego dostępnego pod adresem http://katalog.autmex.eu oraz sposób składania zapytań ofertowych przez Klientów.
2. Właścicielem katalogu internetowego, wszystkich treści oraz zdjęć, rysunków itp. znajdujących się w tym katalogu internetowym jest firma AUTMEX z siedzibą: 02-448 Warszawa, ul. Krakowiaków 103, Regon: 140724407.
3. Serwis wykorzystuje pliki cookies, i korzystanie przez klienta z serwisu oznacza zgodę na to.
4. Katalog powstał za zgodą i wiedzą wszystkich producentów, których produkty oferuje firma Autmex, m.in.: SUCE, ADIRA, MAGGIOLINI, TAILIFT . Użyte znaki towarowe są własnością producentów. Firma Autmex wykorzystuje znaki towarowe jedynie w celach promocji oferowanego towaru.
5. Dostępny pod adresem http://katalog.autmex.eu katalog internetowy nie jest sklepem internetowym w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Katalog służy prezentacji oferty oraz pełni rolę pomocniczą przy składaniu indywidualnych zamówień drogą elektroniczną, telefoniczną lub listowną.

III. PROCEDURA SKŁADANIA ZAPYTAŃ OFERTOWYCH ORAZ TRYB ICH REALIZACJI

Zapytania ofertowe mogą być kierowane do firmy Autmex za pośrednictwem:
- formularzy dostępnych w serwisie,
- adresu poczty elektronicznej: biuro@autmex.eu,
- telefonicznie: (22) 290 61 01 lub 501-269-305 (narzędzia i części) lub 503-414-103
- listownie na adres korespondencji tradycyjnej: 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 103

1. W celu złożenia zapytania ofertowego klient powinien podać nr katalogowy produktu, jego wymagane parametry oraz ilość. W przypadku gdy klient nie zna wymaganych parametrów produktu, wymagany jest jego kontakt telefoniczny lub mailowy z firmą Autmex.
2. Na podstawie zapytania ofertowego obsługa katalogu przygotuje ofertę sprzedaży obejmującą rodzaj, ilość produktu, warunki dostawy cene i formę płatności.
3. Ceny podane w serwisie są cenami netto.
4. Ceny mogą ulec zmianie w zależności np. od wahań kursu walut.
5. Podane w serwisie ceny nie obejmują kosztów transportu oraz dostawy, które to są ustalane indywidualnie w zależności m.in. od miejsca dostawy, masy, gabarytu oraz kraju pochodzenia towaru.
6. Termin realizacji zamówienia jest zgodny z terminami realizacji zamówień poprzez poszczególnych producentów towarów.
7. Kontakt telefoniczny lub osobisty z obsługą Katalogu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane podawane przez Klienta są wykorzystywane w celu:
- odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub zadane pytanie,
- realizacji zamówienia,
- informacji o nowych produktach oraz usługach,
2. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez AUTMEX informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach – tzw. biuletyn informacyjny. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
3. Autmex nie udostępnia danych klientów innym firmom. Klient w każdej chwili ma prawo do uzyskania informacji o danych przechowywanych przez firmę Autmex , uzupełnienia ich lub/i żądania ich usunięcia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie serwisu firmy Autmex.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

3. Korzystanie z seriwsu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.